top of page

מחיקת היסטוריה באינטרנט

מדי פעם מומלץ למחוק את כל ההיסטוריה הנצברת בדפדפן האינטרנט שלנו.


בין אם "להעלים" עקבות לאתרים שלא תרצו שיושבי הבית ידעו שביקרתם בהם ובין אם בשביל לנקות קצת מהזכרון של הדפדפן.


אופן הביצוע הוא פשוט ביותר:


לוחצים על אייקון שלוש הנקודות בדפדפן.בוחרים ב "היסטוריה"

ובוחרים "ניקוי נתוני גלישה"בוחרים "מתקדם", טווח זמן "משחר ההיסטוריה" ומסמנים את שלושת הריבועים כפי שמופיע בצילום ולוחצים

על ניקוי נתונים.


בהצלחה.댓글


bottom of page